Hamar Menn 2

Trygd kappingin menn

PosLiðStigWLPFPADIFF
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

Hamar 2

Dystir

Trygd kappingin menn

Viku nummar: 43
Døma: Hávur
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 46
Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 47
Døma: Hávur
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 48
Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 49
Døma: Ravur
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 03
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 05
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 08
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 09
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 10
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 11
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 38
Trygd kappingin menn

Viku nummar: 13

Úrslit

Trygd kappingin menn

Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Hávur
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Hávur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Hávur
Trygd kappingin menn

Døma: Hamar
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Hamar 1
Trygd kappingin menn

Døma: Sporðdrekin
Trygd kappingin menn

Døma: Ravnur